Lab Members

Chen Lab March 2015

TopĀ From left: Alice Cai, Fan Wang, Lei Zhang, Ningxin Ma, Artemis Zhu, Susan Huang, Matt Keefe, Ziyuan Guo
Middle from left: Brendan Puls, Zifei Pei, Yuchen Chen, Justine Zhang, Grace Lee, Hana Yeh, Julie Kim, Dongyun Jiang, Yi Hu, Yuting Bai
Bottom from left: Gong Chen, Emma Yellin, Yue Wang, Jiuchao Yin, Xin Wang

Research Associate Professor:

Gangyi Wu Ph.D: guw3@psu.edu | Hedong Li: hul40@psu.edu | Maria Krasilnikova: muk19@psu.edu

Research Associate:

Zifei Pei, Ph.D

Postdoctoral Fellows:

Zheng Wu Ph.D: zxw12@psu.edu | Lei Zhang Ph.D: lxz161@psu.edu

Graduate Students:

Dongyun Jiang: dxj5042@psu.edu | Yuchen Chen: yzc137@psu.edu | Yue Wang: yuw136@psu.edu | Jiuchao Yin: jxy200@psu.edu | Brendan Puls: bwp120psu.edu | Ningxin Ma: nxm31@psu.edu | Xin Wang: xxw143@psu.edu | Insung Song: ims5141@psu.edu | Fengping Dong: fud10@psu.edu

Research Technicians:

Yuting Bai: yub111@psu.edu | Mei Jiang: mxj28@psu.ed | Yi Hu | Kun Qian

Undergraduate Students:

Grace Lee: gvl5075@psu.edu | Alice Cai: ayc5541@psu.edu | Gabriel Mok: yvm5102@psu.edu | Emma Yellin: exy5029@psu.edu | Susan Huang: susan941102@gmail.com | Matthew Keefe: mgk5148@psu.edu | John Lin: jll5599@psu.edu | Miranda Chen: mic5117@psu.edu | Stephen Henise: szh5443@psu.edu | Kevin He: kdh5291@psu.edu | Xiaoyun Ding: xzd4@psu.edu | Matthew Parry: mbp5263@psu.edu | Ruby Gilmor: rig5211@psu.edu | Rachel Cain: rqc5371@psu.edu | Derek Barnett: djb5893@psu.edu | Morgan Metzger: mem6132@psu.edu